Pleziervaartuigen

Een pleziervaartuig verzekeren is specialistenwerk. Heeft u een zeiljacht op het oog? Of bent u de eigenaar van een schip? U kunt hier lezen wat van belang is bij de keuze van een watersportverzekering. En wat mede de hoogte van de premie bepaalt.

WA verzekering en WA-Casco verzekering 
Een WA verzekering is een verzekering die alleen schade aan andermans zaken dekt. De schade die u aan uw eigen schip heeft is dus niet gedekt. Een uitgebreide WA-Casco verzekering dekt schade aan het vaartuig en de inboedel als gevolg van een van buiten komend onheil, brand, storm en eigen gebrek Ook diefstal is dan verzekerd. De uitgebreide omschrijving is te vinden in de polisvoorwaarden. Per maatschappij zijn er verschillen.

Eigenschappen schip 
De leeftijd, waarde en lengte bepalen mede de hoogte van de premie. Hoe hoger de waarde, hoe hoger ook de premie. Hoe ouder het schip is, hoe hoger ook de premie. En dit telt ook weer voor de lengte. De premie voor een zeilboot van 4 meter is lager dan de premie voor een zeilboot van 9 meter.

Inboedel : Bij de meeste maatschappijen is de inboedel gratis meeverzekerd.

Eigen risico 
De hoogte van de premie wordt mede bepaald door het gekozen eigen risico. Als u kiest voor een hoog eigen risico betekent dit een lagere premie. Geen of een laag eigen risico betekent een hogere premie. Bij het claimen van een schade aan uw schip wordt het eigen risico ingehouden. Als blijkt dat de schuld bij de tegenpartij ligt wordt getracht de schade te verhalen. Als de schade succesvol verhaald is, dan krijgt u het eigen risico terug. Ligt de schuld bij u dan kost het u wel het eigen risico.

 

Vaargebied 
Ga na waar u wilt gaan zeilen met uw boot. Vaart u alleen in Nederland, inclusief IJsselmeer en Waddenzee? Of wilt u op zee gaan varen, of op de Middellandse zee? U kunt dit in uw aanvraag aangeven, dan kijken wij welk vaargebied geschikt is.

Ligplaats buitenland
De plaatsnaam, havennaam en land moet aan de maatschappij doorgegeven worden.

Certificaat 
Gaat u naar het buitenland met uw boot? Heel belangrijk is om bij ons een te informeren of u een internationaal certificaat nodig heeft. Dat is een bewijs van verzekering die u moet kunnen aantonen.

No-claim 
Voor elk jaar dat u schadevrij vaart bouwt u no-claim op. De hoogte verschilt per maatschappij. Als u in het verleden schadevrij gevaren heeft kunt u de opgebouwde no-claim meenemen in uw nieuwe verzekering, mits u dit kunt aantonen. Bij een geclaimde schade valt u terug in no-claim, tenzij u no-claim bescherming heeft. En uw no-claim wordt hersteld indien later blijkt dat de schuld bij de tegenpartij ligt.

Bijboot 
Een bijboot of volgboot kan gratis meeverzekerd worden bij sommige maatschappijen.

Trailer 
Ook de trailer kan bij sommige maatschappijen gratis meeverzekerd worden.