Klachtenregeling

Hier vindt u de klachtenregeling van Suydersee Verzekeringen. Hierin kunt u lezen hoe wij omgaan met klachten en/of suggesties en wat de mogelijkheden zijn indien een klacht niet op de juiste wijze wordt opgelost.